Advertenties

Adverteren is mogelijk in het clubblad Bulletin. Je bereikt zo een doelgroep speciaal geïnteresseerd in Enfields, klassiek motorfietsen en alles wat daarbij hoort. Betalende adverteerders krijgen ook een plek op deze website, zodat de groep potentiële klanten nog groter wordt.

Voor informatie neem contact op met de Royal Enfield Club Nederland.